Geschiedenis

1320

Reynardus Ryquerda

Alhoewel de gebouwen op de gronden van het huidige Rikkerda al eeuwen de naam "Rikkerda" dragen, is er van een geslacht Rikkerda weinig bekend. Sommige bronnen zeggen dat de Abt van Gerkesklooster grond heeft verkocht aan Reynardus Ryquerda (een landmeter uit Oldekerk); deze zou hier twee boerderijen op hebben gesticht.

1632-1703

Berend Prott

Berend Prott was een vooraanstaande militair die met name bekendheid heeft gekregen door zijn rol als kapitein bij de succesvolle verdediging van de vesting Bourtange tegen de hertog van Munster in 1672. Hij koopt "heerd Rikkerda" en liet het jaar daarop de bouw beginnen van "Borg Rikkerda". Hiertoe laat hij op een geschikte plaats grachten aanleggen en krijgt het buitenhuis min of meer de status van borg. Gezien zijn drukke militaire loopbaan zal hij niet veel op Rikkerda gewoond hebben. Zijn tweede vrouw Frederika Tjarda van Starkenborgh overlijdt kinderloos in 1687. Prott hertrouwt echter in 1688 met Cecilia Elisabeth Tamminga, weduwe van Daniël de Hertoghe, de heer van de borg Feringa te Grootegast. Prott overlijdt kinderloos in 1703 en laat al zijn bezit na aan zijn derde vrouw.

1675

Borg Rikkerda

Op de bekende kaart van Groningen door Beckeringh, met daarop de Groninger borgen, is borg Rikkerda nog te zien (zie foto hiernaast). In 1799 bezit Rikkerda een eetzaal, veertien kamers, twee schathuizen, een brouwhuis, koetshuis, oranjehuis en karnhuis. Dit maakt dat de borg een stuk groter is geweest dan de tekening van Beckeringh doet vermoeden

1828

Borg wordt Boerderij

In 1828 werd de borg met landerijen (circa 80 hectare) verkocht aan Berend Harkema, een houtkoper uit Warfhuizen. Hij sloopte de borg in hetzelfde jaar en verkocht het land. Eigenaar van borgplaats met landerijen werd Eite Jans van der Veen, een onderwijzer en vervener uit Lutjegast. In 1848 bouwt Van der Veen naast de borgplaats en aan de weg een boerderij. Bij de bouw van de boerderij werd veel bouwmateriaal van de gesloopte borg gebruikt; zo werden de vensterbanken de trap naar de voordeur, de kloostermoppen werden hergebruikt voor de muren, en werd de schouw gebruikt ter verharding van de schuurvloer. De boerderij, ook getooid met de naam Rikkerda, wordt door Van der Veen bewoond tot zijn dood in 1877.

2007

Boerderij wordt woonhuis en Erfgoedlogies

In 1991 komt er een einde aan de boerderij Rikkerda als agrarisch bedrijf. Met het oog op de op handen zijnde ruilverkaveling Lutjegast-Doezum wordt de boerderij aangekocht door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Met deze aankoop komt er een einde aan meer dan 140 jaar bewoning door vier generaties Van der Veen van de boerderij Rikkerda. De belangstelling van het BBL bij de aankoop heeft vooral betrekking op de grond. Door tussentijdse aan- en verkopen behoort het borgterrein overigens niet meer tot de boerderij van Van der Veen en derhalve ook niet tot de door het BBL aangekochte percelen. In 1992 wordt de boerderij met erf en tuin opnieuw in veiling gebracht. Een nieuwe eigenaar en een nieuwe bestemming dient zich aan, nu als woonboerderij. De nieuwe eigenaren zijn Jan Frederik Schuitemaker en zijn vrouw Caroline Baan; in 1993 betrekken ze de boerderij definitief, en in 2007 zijn in de grote schuur en zijschuur luxe gastaccomodaties gerealiseerd.

2021

De Huidige Eigenaren

In 2021 werden Bart en Caroline Koolhaas-Johnson de trotse nieuwe eigenaren van Rikkerda. Vol enthousiasme gaan zij verder op het door de vorige eigenaren ingeslagen pad. Hun passie voor natuur, geschiedenis, en gastheer/vrouw-schap zorgt voor een spannend nieuw hoofdstuk in de rijke geschiedenis van Rikkerda.